AMAÇ VE KAPSAM

Derginin amacı ve felsefesi


  • Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olarak 2014 yılında yayın hayatına başlayan Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (E-ISSN:2148-905X) açık erişime uygun, kar amacı gütmeden spor ve eğitim bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dergi ULAKBİM DERGİPARK bünyesinde yer almaktadır.
  • Dergimizde spor ve eğitim alanlarında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir.
  • Dergimizin felsefesi türü ve niteliği ne olursa olsun eğitim, beden eğitimi ve sporla desteklenmeli” düşüncesine dayanmaktadır.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Fakat farklı dillerde yapılan yayınlarda editör onayından geçtikten sonra yayına kabul edilebilir.
  • Sportif bakış senede 2 defa olmak üzere Ekim-Nisan aylarında çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır, fakat gerekli görüldüğü takdirde özel sayılarda yayınlanmaktadır.

Makale Kabul Ettiğimiz alanlar;
Beden Eğitimi ve Spor
Spor Eğitimi
Spor Felsefesi
Spor Pedagojisi
Spor Tarihi
Spor Psikolojisi
Spor Sosyolojisi
Spor ve Egzersiz
Spor Yönetimi
Antrenman Bilimi
Boş Zaman ve Rekreasyon