AMAÇ VE KAPSAM

Derginin amacı ve felsefesi


Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olarak 2014 yılında yayın hayatına başlayan Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (E-ISSN:2148-905X) açık erişime uygun, kar amacı gütmeden spor ve eğitim bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Dergimizde spor ve eğitim alanlarında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin felsefesi türü ve niteliği ne olursa olsun eğitim, beden eğitimi ve sporla desteklenmeli” düşüncesine dayanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Fakat farklı dillerde yapılan yayınlarda editör onayından geçtikten sonra yayına kabul edilebilir.

Sportif bakış senede 2 defa olmak üzere Ekim-Nisan aylarında çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır, fakat gerekli görüldüğü takdirde özel sayılarda yayınlanmaktadır.

Makale Kabul Ettiğimiz alanlar

Beden Eğitimi ve Spor

Spor Eğitimi

Spor Felsefesi

Spor Pedagojisi

Spor Tarihi

Spor Psikolojisi

Spor Sosyolojisi

Spor ve Egzersiz

Spor Yönetimi

Antrenman Bilimi

Boş Zaman ve Rekreasyon