YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARIMIZ

  • Sportif bakış dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar Ulakbim Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/sbsebd sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

  • Yazı Tipi: Palatino Linotype
  • Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet  10, Metin 12 (tablolar 9)
  • Satır Aralığı: Tek
  • Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Uzun Özet: Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar 500-750 kelimelik uzun özet içermelidir. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir. Bulgular ve sonuca dair herhangi bir bilgi içermemelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Kaynakça:  Çalışmada kaynak gösterimi şu şekilde yapılmalıdır:

Metin içi kaynak gösterimi:           Ustun (2013)’ e göre; (Ustun ve Ekinci 2010, Demirel ve ark., 2001)

Kaynakçada:
Alıntı bilimsel bir dergiden ise; Ustun UD, Kalkavan A, Demirel M. (2013). Investigating Free Time Motivation Scores of Physical Education and Faculty of Education Students According to Different Variables, The Online Journal of Recreation and Sport, 2(1).

Alıntı bilimsel bir toplantıda da sunulmuş bir bildiri ise; Üstün ÜD, Demirel M, Kalkavan A. (2011). The Effects of Participation in    Recreational Activities on Environmental Attitudes of School of Physical Education and Sport Students, 11. TAFISA World Congress, Antalya.

Alıntı kitaptan ise; Eren E. (1998). Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım Aş, İstanbul:   120.

Alıntı internetten ise; Lee J. (2005). Marketing and Promotion of the Olympic Games, http://www.thesportjournal.org/2005Journal/Vol8-No3/lee-aug1.asp

TELİF HAKKI VE İZİNLER Dergiye yayınlanması için gönderilen çalışmaların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlar, -yayınlandıktan sonra- çalışmalarını, saklama, dağıtma ve yeniden kullanma haklarına sahiptirler. Dergi/yayıncı çalışmaların sonraki kullanımları için sorumlu değildir.

DENEME YAYINI Hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanmadan önce sorumlu yazara kontrol etmesi için PDF formatında gönderilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI Dergi bilime tam ve ücretsiz destek sağlamak amacı ile açık erişim politikası izlemektedir. Dergi içeriğine isteyen ücretsiz ve tam olarak erişim sağlayabilmektedir. Dergi BUDAPEŞTE AÇIK ERİŞİM GİRİŞİMİ’ ni desteklemektedir.

MAKALE SEÇİMİ, HAKEM VE YAYIN SÜREÇLERİ
a) Makale Ulaştığında Geri Bildirim: Sistem üzerinden çevrimiçi olarak yüklenen veya e posta yoluyla gönderilen çalışmaların sorumlu yazarlarına editör tarafından bilgilendirme maili gönderilmektedir.

b) İlk Değerlendirme: Dergiye gönderilen çalışmanın dergi amacı ve kapsamında uygunluğu editör tarafından değerlendirilir. Editör tarafından uygun görülen çalışma ilgili alan editörüne yönlendirilir.

c) Hakem Değerlendirmesi: Editör tarafından uygun görülen çalışmaya ilk değerlendirme alan editörü tarafından yapılır ve uygun görülen çalışmalar hakem değerlendirmesine gider. Dergide çifte kör hakemlik uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci 2-6 hafta sürebilmektedir.

d) Değerlendirme Sonucu: Hakem değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar için sorumlu yazara bilgilendirme maili gönderilmektedir.

MAKALE YAYIN ÜCRETİ Dergiye makale göndermek ve yayınlatmak ücretsizdir. Kabul edilen çalışmalardan herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.

İNTİHAL Dergide intihal kabul edilmemektedir. Benzeşim oranı ITHENTICATE  GRAMMARLY ve İntihal.net gibi yazılımların yardımı ile yapılmaktadır. Dergide kabul edilen maksimum benzeşim oranı % 20 olmakla birlikte bir kaynaktan en fazla % 5 benzeşim oranına müsade edilmektedir.
ETİK Dergiye gönderilen yazıların etik açıdan sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi etik konusunda COPE kriterlerini esas almaktadır.

Örnek Makale Şablonu İçin örnek makale şablonu_sample article