Abstract


Tenisin 7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametreleri ve Dikkat Toplama Becerisine Etkisi: Kesitsel Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, tenis antrenmanlarının 7-8 yaş grubu tenis oynayan çocukların fiziksel uygunluk ve dikkat düzeyine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya, ALKEV Spor Okulları'nın tenis branşına kayıtlı ve düzenli antrenmanlara devam eden 30 sporcu ile ALKEV Özel Okulları'na kayıtlı 30 sedanter öğrenci (yaş: 7,50 ± 0,504 yıl), (boy uzunluğu: 128,48 ± 5,140 cm), (vücut ağırlığı: 26,60 ± 4,574 kg) katılmıştır. Çocuklara, fiziksel uygunluk parametreleri için boy uzunluğu, vücut ağırlığı, çeviklik testi, flamingo denge testi, durarak uzun atlama ve 20m sprint testi uygulanmıştır. Çocukların dikkat düzeyi Bourdon Dikkat Testi ile belirlenmiştir. Araştırmadaki verilerin istatistiksel analizleri SPSS 25.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların 20m sprint, dikey sıçrama, flamingo denge, çeviklik ve Bourdon Dikkat Testi parametrelerinde istatistiksel olarak tenis oynayan katılımcıların lehine anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur (p<0,05).Keywords

Tenis, dikkat, beceri, fiziksel uygunluk


Reference