Özet


Özel Gereksinimli Bisiklet Sporcusunun FTP, VO2max ve Anaerobik Eşik Değişkenlerinin İncelenmesi: Vaka Çalışması

Özel gereksinimli bireylerin performans sporuna katılımı geçmişten günümüze giderek artış göstermektedir. Normal gelişim gösteren sporcularda olduğu gibi üst düzey performans sporu hedeflerine uygun aşamalar planlanıp uygulanmaktadır. Bu çalışmada, özel gereksinimli bir bisikletçinin fonksiyonel eşik gücü (FTP), VO2max ve anaerobik eşik değerlerinin belirlenerek benzer engel gruplarındaki sporcular için performans öngörüsü oluşturmak amaçlanmıştır. Mevcut çalışmaya 26 yaşında, üç yıldır bisiklet yarışmalarına katılan, 68 kg vücut ağırlığı ve 180,5 cm boy uzunluğuna sahip özel gereksinimli bir sporcu olan Fırat Uğur katılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgularda sporcunun normalize edilmiş güç değeri 204,3 watt, FTP değeri 204,3 watt ve relatif güç değeri 3,00 watt/kg olarak bulunmuştur. Sporcunun VO2max değeri 48,3 ml/kg/dk, VO2max yükü 298 watt ve VO2max kap atım hızı 175 atım/dk, anaerobik eşik VO2 değeri 24,7 ml/kg/dk, anaerobik eşik yükü 103 watt ve anaerobik eşik kalp atım hızı 127 atım/dk olarak tespit edilmiştir. Özel gereksinimli bisikletçilerle yapılmış olan araştırma bulgularıyla mevcut çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında Fırat Uğur’un bulgularının daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Sporcunun sadece üç yıldır performans sporcusu olarak yarışmalara katıldığı düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda performans seviyesini yükselteceği öngörülebilir. Sporcunun antrenmanlarının elde edilen bulgulara göre hazırlanması ve düzenli aralıklarla yapılacak ölçümlerle performans gelişiminin takibi önerilir.Anahtar Kelimeler

FTP, özel gereksinim, bisiklet, VO2max


Reference