Abstract


Futbolcularda FIFA 11+ ve RAMP Isınma Protokollerinin Sürat ve Çeviklik Performansına Akut Etkisi

Bu çalışmanın amacı futbolcularda farklı ısınma protokollerinin sürat ve çeviklik performansına akut etkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya, aktif futbol oynayan antrenmanlı 15 gönüllü erkek futbolcu (yaş ortalaması: 24,53 yıl; boy uzunlugˆu ortalaması: 177,6 cm; vücut agˆırlıgˆı ortalaması: 73,66 kg; beden kitle indeksi ortalaması (BKI·): 23,36 kg/m2; spor yaşı ortalaması: 12,13 yıl) katıldı. Araştırma grubuna antrenman öncesi olmak üzere 48 saat arayla RAMP ısınma protokolü ve FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokollerini içeren iki farklı ısınma protokolü uygulandı. İsınma protokollerinden hemen sonra, algılanan zorluk derecesi ölçeği, his skalası ve fiziksel etkinlikten hoşlanma ölçeği uygulandı. Test tekrarları arasında 3 dakikalık pasif dinlenmeler verilerek futbolculara 10 m ivmelenme, 20 metre sürat testi ve T-c¸eviklik test ölçümleri gerçekleştirildi. Veriler Shapiro-Wilk testi kullanılarak normallik açısından kontrol edildi. Gruplar arası karşılaştırma da bağımlı örneklem t-test ile analiz edildi. Verilerin istatistiksel analizi ve yorumları p<0,05 önem düzeyinde anlamlı kabul edildi. Test sonuçları karşılaştırıldığında, FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokolünün sürat performansına olumlu etki ettiği saptanmıştır (p<0,05). FIFA 11+ nöromüsküler ısınma egzersizleri, uyluk kas grubunu harekete geçiren Nordic hamstring curl egzersizi başta olmak üzere kuvvet egzersizlerini de içerdiğinden böyle bir durumun sporcuların sürat gelişmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, sürat performansında gelişim sağlamak için FIFA 11+ nöromüsküler ısınma protokolünün antrenman ve müsabaka öncesi ısınma programlarında uygulanması önerilmektedir.Keywords

Futbol, sürat, çeviklik, FIFA 11+ ve RAMP ısınma


Reference