Abstract


Ekonomik Kriz ve Pandemi Sürecinde Spor İşletmeleri

Mikro işletme kavramı; 10 kişiden az (1-9 arası) çalışanı olan ayrıca yıl boyunca net satış geliri ya da parasal dengeleminden herhangi biri üç milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. Araştırmanın konusunu “mikro ve küçük işletmeler” olgusunun spor endüstrisindeki karşılığını oluşturmaktadır. Spor işletmelerinin özel sektörde büyük, orta, küçük ve mikro ölçekli biçimde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada ekonomik kriz ve pandemi sürecinin çalışan sayısı 50’den az olan spor işletmelerine etkilerini anlamak amaçlanmıştır. Araştırma nitel yönteme göre, anlamacı/yorumcu paradigmayla tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme” tekniği kullanılmış, mikro ve küçük ölçekli spor işletmelerinin yönetici ve temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Örneklemi oluşturan katılımcılarda seçim kriteri olarak, ilgili işletmenin en az bir yıl faaliyet göstermiş olmasına dikkat edilmiştir. İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki spor salonlarından amaçlı örnekleme göre görüşme yapılan katılımcı sayısı 30’dur. Ses kayıtları metne aktarıldıktan sonra içerik çözümlemesiyle 3 tema belirlendi: 1. Ekonomik Krizin Mikro ve Küçük Ölçekli Spor İşletmelerine Etkileri 2. Krizin Müşteri Kitlesine Etkileri 3. Spor İşletmelerinin Pandemi Deneyimleri. Ekonomik krizlerin spor işletmelerini birçok yönden olumsuz etkilediği göze çarpan belirgin bir husustur. Potansiyel müşterilerin kriz ortamında spor hizmetlerine ilgisinin azalması; kira, stopaj vs. ödemelerle ilgili sorunların artışı gibi faktörler öne çıkmaktadır. Fiyatlardaki artış, müşteri sayısındaki azalma ve ilgili konjonktüre yönelik pazarlama stratejileri göze çarpan diğer hususlardır. Pandemi sürecinde de salonların kapalı olması kaynaklı gelir kaybı, ödemelerin bu dönemde de devam etmesi ve devlet desteğinin yetersiz kalması gibi sorunların mikro ve küçük ölçekli spor işletmelerinde çeşitli pazarlama stratejilerini öne çıkardığı görülmüştür.Keywords

Ekonomik kriz, spor işletmesi, küçük işletme, mikro işletme, pandemi


Reference