Sportif Bakış

Değerli bilim insanları dergimizin yeni sayısı (Cilt 3 Sayı 2) yayınlanmıştır. Dergimiz 2016 senesinde 12 araştırma makalesi yayınlamış ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur. Dergimizin Nisan 2017 tarihinde yayınlanacak olan yeni sayısı için makale kabul başlamıştır. Başvurmuş olduğumuz indekslerin talepleri doğrultusunda dergi yazım kurallarında değişikliğe gidilmiştir. Dergiye gönderilen Türkçe çalışmalarda İngilizce uzun özet (700-1000 kelime)  istenmektedir. Dergimiz 2016 Aralık itibarı ile Türk Eğitim İndeksi, Şubat 2017 tarihinden itibaren ise Central and Eastern European Online Library tarafından dizinlenmeye başlamıştır.

Dear Researchers we are pleased to announce that new issue of the journal published (vol 3 issue 2). In 2016 our journal published 12 research articles. Submissions for the new issue which is going to be published in April 2017 is open. Submissions can be both Turkish or English for the new issue. But studies in Turkish must include an extended abstract between 700 to 1000 words because of the demands of International Indexes. Our journal started to be indexed by Index of Turkish Education by December 2016 and Central and Eastern European Online Library by February 2017.