Sportif Bakış

  • Değerli bilim insanları dergimizin yeni sayısı Cilt 5 sayı 2 yayınlanmıştır. Yeni sayıya sportifbakis.com ve dergipark  üzerinden ücretsiz ve tam erişim sağlayabilirsiniz.
  • Dergi yayın politikasında değişikliğe gidilmiştir. Çalışmaların daha fazla görünmesi ve atıf alması amacıyla yayın için kabul edilen makaleler derginin gelecek sayısında erken görünüm şeklinde yayınlanacak, dergi sayısı tamamlandığında kapak ve içindekiler kısmı sayıya eklenecektir. 
  • Dergimizin 2017 ICV puanı 77.67 olarak hesaplanmıştır. İlgili bilgiye Index Copernicus Master Journal List üzerinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.

  • Dear Researchers we are pleased to announce that new issue of the journal published. You can access all articles free from the links  below
  • http://dergipark.gov.tr/sbsebd/issue/39998
  • http://www.sportifbakis.com/en/cilt-5-sayi-2/
  • We made some changes on the publication release. In order to increase the visibility and the citing of the articles from now on articles will be published in e-Version First within two weeks of final acceptance.