Current Issue

Cilt 10 Sayı 3


Hatay  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aysel KARACAOĞLU , Mehmet KARGÜN  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Tenis Sporuna Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 142-153
Analysing the Awareness Levels of Secondary School Students Regarding Tennis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.331
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih ATEŞ , Sinan UĞRAŞ  
Ders Dışı Sportif Etkinlere Tutum ile Okula Bağlanma Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısının Düzenleyici Rolü Issue 10-3,(10-3) Pp, 277-295
The Moderation Role of Test Anxiety in the Relationship Between Attitudes Towards Extracurricular Sports Activities and School Attachment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.349
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet SARUHAN , Özhan BAVLI  
8 Haftalık Aikido Egzersizlerinin Genç Bireylerdeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri Issue 10-3,(10-3) Pp, 296-308
Physiological and Psychological Effects of 8 Weeks of Aikido Exercises in Young Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.350
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sinem PARLAKYILDIZ , Oğuz Hakan SÖZÜER  
Kadın Çalışanların Serbest Zaman Engelleri ile Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 309-321
Investigation of Life Satisfaction Levels and Leisure Constraints of Women Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.352
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hande KÖSE , Çetin ÖZDİLEK, Halil BİŞGİN  
Pandemi Sürecinde Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Yeni Yöntemli Turizm Mirasları Issue 10-3,(10-3) Pp, 322-334
New Methodical Tourism Heritages Gained in Tokyo 2020 Summer Olympic Games Duiıng the Pandemic Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.353
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sema GEREK , Hikmet TURKAY  
Takım Sporcusu Üniversite Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarının İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 335-344
Analyzing the Prosocial and Antisocial Behaviors of Varsity Team Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.354
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar CEYHUN ,Sevim Handan YILMAZ, Gökhan DOKUZOĞLU, Pınar KARACAN DOĞAN  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Tutkunluk ile Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 345-359
Examining the Relationship Between Sport Passion and Mental Resilience Levels of Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.357
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz Selim AĞAOĞLU , Mehmet KARGÜN  
Sporcu Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Hedef Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 360-372
An Investigation of the Relationship Between Psychological Resilience Levels and Goal Commitment of Athlete Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.358
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül ALTINOK , Onur SARI  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Yoluyla Başa Çıkma ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 373-380
Investigation of the Relationship between Coping Through Humor and Trait Anxiety Levels of Sports Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.359
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUTAR , Ayhan SEVİNÇ  
Açık ve Kapalı Alan Egzersizlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi Issue 10-3,(10-3) Pp, 381-397
The Effect of Outdoor and Indoor Exercises on Quality of Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.360
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cihan ULUN  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Kariyer Algısı: Bir Metafor Çalışması Issue 10-3,(10-3) Pp, 398-411
Career Perception from the Perspective of the Students of Sports Sciences Faculty: A Metaphor Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.363
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan ÇELİK , İbrahim DALBUDAK  
Music's Impact on Physical Performance: A Study of Individuals Engaging in Fitness Activities Issue 10-3,(10-3) Pp, 154-165
Music's Impact on Physical Performance: A Study of Individuals Engaging in Fitness Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.336
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mert Kerem ZELYURT  
“Gol Kralı” Romanına Sosyolojik Yaklaşım: Elliler Türkiye’sinde Futbol ve Toplum Issue 10-3,(10-3) Pp, 412-430
Sociological Approach to the novel “ King of Goals”: Football and society in Turkey in the Fifties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.365
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ERKAN ÇİMEN , Mutlu AKBULUT  
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Proaktif Kişilikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 10-3,(10-3) Pp, 166-177
An Examination of the Correlation Between Proactive Personalities and Problem-Solving Abilities Among Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.337
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Recep TEKİN , Halit HARMANCI, Oğuzhan YÜKSEL  
Direnç Bantları Kullanarak Farklı Setlerde Uygulanan Pliometrik Isınmaların Sıçrama Performansına Etkisi Issue 10-3,(10-3) Pp, 178-187
The Effect of Plyometric Warm-Ups Applied in Different Sets Using Resistance Bands on Jump Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.341
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arslan KALKAVAN , Oğulcan GÜNER  
Investigation of Aggression Levels of Trabzonspor Fans Issue 10-3,(10-3) Pp, 188-202
Investigation of Aggression Levels of Trabzonspor Fans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.342
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU  
Akademik Bir Alan Olarak Spor Ekonomisi: Türkiye’de Spor Ekonomisi Tezleri ve Yaygın Temalar Issue 10-3,(10-3) Pp, 203-228
Sports Economics as an Academic Field: Sports Economics Theses and Common Themes in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.343
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Samet KIZILKAN , Ahmet MOR  
Elit Güreşçilerde Akut Sıvı Kaybının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Parametrelerine Etkisi Issue 10-3,(10-3) Pp, 229-242
The Effects of Acute Dehydration on Some Physical, Physiological and Performance Parameters in Elite Wrestlers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.344
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlyas GÖRGÜT  
Fair Play Kapsamında Sporcularda Saygı Kavramı: Mecburiyet/ Ahlaki Yükümlülük Issue 10-3,(10-3) Pp, 243-264
The Concept of Respect in Athletes within the Scope of Fair Play: Obligation / Moral Duty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.346
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Soner SİVRİ , Oğuz ÖZBEK  
Development of Sporting Capital Measurement Issue 10-3,(10-3) Pp, 265-276
Sportif Sermaye Ölçeği Geliştirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.347
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |