Current Issue

Cilt 10 Sayı 1


Hatay  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sercan KURAL , Gürkan ELÇİ  
Club Aggression Scale: Turkish Validity and Reliability Study Issue 10-1,(10-1) Pp, 1-13
Kulüp Saldırganlık Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.326
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sercan KURAL , Faruk AYDIN  
Analyzing the Relationship between Leisure Time Satisfaction and Resilience Levels of Football Referees Issue 10-1,(10-1) Pp, 14-25
Futbol Hakemlerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Psikolojik Sağlamlık İlişkisinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.327
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emel TUĞRUL , Halit HARMANCI  
The Effect of the Online Home-Based Exercise Program Applied by Individual Trainer Leadership on Depression and Body Image in Obesity Women Issue 10-1,(10-1) Pp, 26-41
Kişisel Antrenör Liderliğinde Uygulanan Çevrimiçi Ev Tabanlı Egzersiz Programının Obeziteli Kadınlarda Depresyon ve Vücut İmajı Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.328
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aybüke ŞAHSUVAR , Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN  
Self-Confidence, Perceived Exam Anxiety and Academic Success in Physical Education and Sports School Students Issue 10-1,(10-1) Pp, 42-56
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Özgüven, Algılanan Sınav Kaygısı ve Akademik Başarı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.329
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |